Category: Mental Health

You are here:

በገዛ እጅዎ እራስዎን ከማጥፋትዎ በፊት ያንብቡኝ

በገዛ እጅዎ እራስዎን ከማጥፋትዎ በፊት ያንብቡኝ -በኢልማንኒያ- እንደ አውሮጲያዊያኑ አቆጣጠር በ1985 ራሱን ለመግደል ሲሰናዳ አቶ ኬን ባልድዌን ገና ሃያ ስምንት አመቱ ነበር። ዓመታትን ያስቆጠረው ከድባቴ ጋር ሲያደርግ የነበረው የዕለት ከዕለት የጨለማ ውስጥ ፍልሚያ ልቡን ማሳሳት ብቻ ሳይሆን ተስፋውን አስቆርጦታል። ተኝቶ ሲነቃ ደስ አይለውም። “ለምን ነቃሁ? ለምን እንደተኛሁ በዚያው ለሁል ጊዜው አላሸለብኩም?” በሚሉት ጥያቄዎች እራሱን ይኮንናል።…

Read story

ከተቀዳው ክሬ

የዚህ ማኅበራዊ ድረ-ገጽ ጽንሱም ውልደቱም ከወገን ጋር የተገኘን በጎ እውቀት ለመከፋፈል ካለ የመለካም ፈቃደኝነትና ጉጉት የፈለቀ ነው። በዚህ ማኅበራዊ ድረ-ገጽ ትኩረት ተሰጥቷቸው ከሚዳሰሱስት ንዑሥ የእወቀት ዘርፎች መካከል የሥነ-ልቦና ጥቃት እንዲሁም ከአዕምሮ ጤና አኳያ የሚነሱ ጉዳዮች ዋነኞቹ ናቸው። የአዕምሮና የሥነ-ልቦና ጥቃትን “በፈጣሪ ከመቀሰፍ” ካልሆነም “በጋኔን ከመለከፍ” ጋር ብቻ በማያያዝ በሰንሰለት ታስረው የሚማቅቁትንና . . .

Read story